Stará Praha: štětcem a objektivem

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 4. 2017 - Počet stran: 224
Ve výpravné barevné publikaci autor porovnává vždy na dvoustraně půvabný 100 let starý akvarel českého krajináře a ilustrátora staré Prahy - Václava Jansy s fotografií zobrazeného místa v současnosti. Hlavní autorovou snahou bylo pořízení fotografií ve stejném měřítku a konfiguraci místa, jak je toto zobrazeno na původním Jansové obraze. Obě zobrazení konkrétního místa jsou doprovázeny zajímavým a čtivým textem. Původní akvarel je zdokumentován s historickými údaji, u současné fotografie je připojen text popisující dnešní stav.  
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Jiřská ulice na Hradčanech
14
Melantrichova ulice
16
Před Ungeltem
18
Pohled z Karmelitské ulice
20
Hradčany z Jeleního příkopu
22
Sněmovní dříve Pětikostelní ulice
24
Židovská radnice
26
Karlova ulice
28
Kostel p Marie a sv Karla na Karlově
168
Kostel sv Mikuláše na Starém městě
170
Salla terrena v zahradě Lobkovického paláce č 347 III
172
Bývalý Černínský palác na Hradčanech
174
Kostel sv Jindřicha
176
Kostel sv Josefa na Malé straně
178
Malá strana od Pražského hradu
180
Arkádové nádvoří domu U čapků č 1186 II
182

Portál Slavatovského letohrádku na Smíchově
30
Kostel sv Trojice v Podskalí
32
Čertovka při ostrově Kampě
34
Na Zderaze
36
Malostranské náměstí
38
Románská kaple sv Longina
40
Malostranské mostecké věže
42
Bývalá kaple sv Ludmily
44
Nádvoří u Zlatého stromu č 729
46
Karmelitská ulice u staré Újezdské brány
48
Klášter blahosl Anežky na Františku
50
Palác hraběte ClamGallasa z Mariánského náměstí
150
Pohled na Malou stranu a Hradčany od Křižovníků
152
Staroměstská radnice východní strana
154
Chrám sv Jiří na Hradčanech
156
Belveder letohrádek královny Anny
158
Morový sloup Nejsv trojice na Malostranském náměst
160
Portál u nádvoří kláštera Strahovského
162
Portál kostela p Marie na Strahově
164
Pod Karlovým mostem
166
Křižovnické náměstí s mosteckou věží
184
Lobkovický palác pod Petřínem
186
Křižovnický kostel a Klementinum s kostelem sv Salvatora
188
Brána Vyšehradská
190
Kostel sv Petra na Poříčí se zvonicí
192
Valdštýnský palác
194
Salla terrena Valdštýnského paláce
196
Kostel sv Jana Nepomuckého Na skalce
198
Mostecká ulice
200
Kostel sv Voršily
202
Arcibiskupský palác na Hradčanech
204
Pohled od Toskánského paláce na hrad Pražský
206
Prašná brána
208
Severní strana Malostranského náměstí
210
Horní část Ostruhové ulice
212
Prameny
214
Poznamky
215
Adresář
218
Zadni obalka
228
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje