Profiles of People in Power: The World's Government Leaders

Přední strana obálky
Routledge, 3. 6. 2014 - Počet stran: 656
This new work of biographical reference presents succinct narrative biographies of every serving head of state and head of government.
Its content covers approximately 200 countries and territories and provides over 300 biographical profiles.
Each country section contains:
* A brief explanation of its type of government and the roles of the head of state, the head of government and the legislature
* Lists of the most recent heads of state and head of government, with dates of office
* Biographical profiles of current head of state and government, and other recent incumbents of these positions who remain significant and active political leaders
* A photographic section of a selection of the world's key political leaders
* A full index by name, date of taking office, and source of authority.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje