Functional Analysis in Normed Spaces

Přední strana obálky
Pergamon Press; [distributed in the Western Hemisphere by Macmillan, New York], 1964 - Počet stran: 773

Vyhledávání v knize

Obsah

METRIC SPACES
1
NORMED SPACES
33
THE EXTENSION OF LINEAR OPERATIONS AND FUNCTIONALS
127
Autorská práva

Další části 20 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje