Marketingová komunikace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2003 - Počet stran: 581
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

O autorech
Znaèka tvorba specifickéa unikátní identity 57
Cílové skupiny 125
GRADA rozpracovan0Marketingov0 komunikace folieMarketing komunikace folie 2 upraven0
Cíle 155
Rozpoèet 179
Podpora prodeje 355
7
GRADA rozpracovan0Marketingov0 komunikace folieMarketing komunikace folie 2 upraven0
Komunikace v místì prodeje 413
8
9
Internetová komunikace 487
Mezifiremní BtoB komunikace 519
10
Mezinárodní komunikace 541

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Odkazy na tuto knihu

Bibliografické údaje