Metody průzkumu historických materiálů

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 15. 8. 2019 - Počet stran: 96
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Publikace je určena především restaurátorům, kurátorům sbírek nebo historikům umění. Tedy těm, kteří nemají speciální přírodovědné znalosti, ale přicházejí do styku s materiálovými průzkumy uměleckých děl a často je také sami zadávají. Měla by jim pomoci orientovat se ve výsledcích a závěrech chemických analýz.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Úvod
7
2 Odběr vzorku a interpretace výsledků
9
3 Analytické metody jejichž výstupem je obraz
13
4 Organická analýza
25
5 Anorganická analýza
59
6 Průzkum fotografických materiálů
67
7 Speciální analytické metody a jejich kombinace
75
8 Závěr
86
Literatura
87
Rejstřík
95
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje