Péče o psychiku onkologicky nemocných

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 13. 6. 2016 - Počet stran: 168

Cílem knihy je pomoci sestrám v komunikaci s onkologicky nemocným, pochopit ho a zároveň předcházet vlastnímu syndromu vyhoření. Povolání zdravotní sestry je jedno z nejnáročnějších, co se týče komunikace s druhým člověkem. Sestra musí najít rovnováhu mezi kvalifikovaným odstupem, empatií a šetrnou komunikací s pacientem. To platí obzvláště v případě nádorového onemocnění. Sestra musí především respektovat lidskou důstojnost a svobodu rozhodování takto nemocného.


 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
9
Paliativní léčba a péče
13
Význam osobního života a rodinného zázemí pro výkon zdravotnického povolání
20
O komunikaci obecně a ve zdravotnictví
26
Stres emoční vyčerpání a profesionální deformace zdravotnických pracovníků 80
33
Vztahy komunikace a spokojenost členů pracovního týmu
35
Závěr
149
Podávání informací 85
160
Rejstřík
163
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje