Geschichte des k. und k. Bukowinäschen Dragoner-Regimentes General der Cavallerie Freiherr Piret de Bihain Nr. 9. von seiner Errichtung 1682 bis 1892

Přední strana obálky
Verlag des Regimentes, 1892 - Počet stran: 403
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje