Gazyk Božj Mučedlnjka Páně. Jana Nepomuckého, Kanownika Pražského Oswjcený Od Ducha Swatého

Přední strana obálky
v Karla Jozeffa Geřábka, 1728 - Počet stran: 22
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje