Life of George Washington

Přední strana obálky
B&R Samizdat Express, 1. 3. 2018 - Počet stran: 1024

The classic five-volume biography by John Marshall, Chief Justice of the Supreme Court, plus the two-volume biography by Senator Henry Cabot Lodge, plus the one-volume biography by Thayer. According to Wikipedia: "George Washington (February 22, 1732 [O.S. February 11, 1731 – December 14, 1799) served as the first President of the United States from 1789 to 1797 and as the commander of the Continental Army in the American Revolutionary War from 1775 to 1783. Because of his significant role in the revolution and in the formation of the United States, he is often revered by Americans as the "Father of Our Country""

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje