Histoire de la dernière guerre: commencée l'an 1756 et finie par la paix d'Hubertsbourg; le 15 Février 1763

Přední strana obálky
uitgever niet gekend, 1767 - Počet stran: 182
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje