Dopravní psychologie pro praxi: výběr, výcvik a rehabilitace řidičů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 216
Dopravní psychologie je komplexní a na našem knižním trhu jedinečná publikace v oblasti bezpečnosti dopravy, která se věnuje výběru, výcviku a rehabilitaci řidičů. Čtenář se obeznámí se základy psychologické diagnostiky v oblasti dopravy, s postupem dopravněpsychologického vyšetření, nezbytného k posouzení psychické způsobilosti pro řízení, i s jeho legislativním rámcem, dále se věnuje osobnostním rysům problémových řidičů a možnostem jejich rehabilitace. Kniha rovněž obsahuje přehledný výčet psychodiagnostických metod v dopravní psychologii včetně přístrojové diagnostiky. Je určena zejména dopravním a klinickým psychologům, expertům v oblasti dopravní problematiky, učitelům v autoškolách, studentům psychologie a dopravních fakult.
 

Obsah

Úvod
9
1 Doprava v současném světě
10
2 Výběr řidičů a posuzování psychické způsobilosti k řízení
20
3 Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém vyšetření
44
4 Posuzování způsobilosti u specifických skupin řidičů
78
5 Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření
97
6 Problematika řidičů z povolání
133
7 Rizikové skupiny řidičů a jejich rehabilitace
143
8 Autoškoly a výcvik řidičů
163
9 Inteligentní dopravní systémy
170
10 Bezpečná dopravní infrastruktura
178
11 Firemní politika bezpečnosti
182
Přehled literatury
187
Věcný rejstřík
211
Jmenný rejstřík
215
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje