Conceptual Issues in Psychology

Přední strana obálky
Routledge, 28. 10. 2013 - Počet stran: 256
First published in 1991. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Psychology as science
1
2 Determinism and free will
8
3 The mindbody problem
20
4 Consciousness
34
5 Introspection
54
6 Sources of artefact
73
7 Determinants of scientific advance
86
8 Theories and explanations
100
10 Models and computer simulation
130
11 The relation of physiology to psychology
147
12 Teleological explanation
163
13 Alternative perspectives
177
14 Idiographic psychology
187
Bibliography
202
Name index
228
Subject index
236

9 The problem of the organism
117

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje