Abrichtungs-Vorschrift für die Landwehr in Österreich ob und unter der Enns

Přední strana obálky
[Anonymus AC09642829]
Hof- u. Staats-Dr., 1808 - Počet stran: 59
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje