Politics in West Africa

Přední strana obálky
Bloomsbury Academic, 1965 - Počet stran: 90
The focus of Professor W. Lewis' study is the single-party system in West Africa.

Vyhledávání v knize

Obsah

Oddíl 1
7
Oddíl 2
13
Oddíl 3
64
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje