Člověk, jeho mozek a svět

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 22. 5. 2009 - Počet stran: 256
Kniha přináší některé poznatky o nejkomplikovanější stavbě, kterou na Zemi máme - o lidském mozku. Osloví jistě čtenáře z řad studentů psychologie, pedagogických oborů, sociologie, medicíny, ošetřovatelství, rehabilitace, ale i odborníky zmíněných oborů. Autoři se komplexně podívali na lidský mozek i jeho funkce a podávají shrnutí poznatků o jeho stavbě, funkci, vývoji, poruchách a možnostech ovlivnění. Vychází z ověřených poznatků a nejnovějších výzkumů v oblasti stavby a funkce mozku. Nabízí propojení pohledu psychologie, biologie a medicíny, teorie a praxe, kliniky a výzkumu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 KRÁTKÉ SLOVO NA ÚVOD
8
2 JAK JSME TO VIDĚLI KDYSI A JAK TO VIDÍME DNES
9
3 Z ČEHO JE MOZEK POSTAVEN A JAK FUNGUJE
16
4 KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP ANEB STARONOVÁ PSYCHOSOMATIKA
116
5 JAK MOZEK VZNIKÁ ROSTE A VYVÍJÍ SE
126
6 JAK MŮŽEME MOZEK SLEDOVAT A ZKOUMAT
139
7 KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE JAK MÁ
162
8 MŮŽEME MOZEK OVLIVNIT?
219
9 KRÁTKÉ SLOVO NA ZÁVĚR ANEB VYPLÝVÁ Z TOHO NĚCO?
248
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje