Cvičení na bolavá záda

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 24. 2. 2012 - Počet stran: 144
Publikace by měla sloužit širokému okruhu čtenářů jako návod, jak postupovat při cvičení proti bolestem zad. V úvodu jsou stručně vysvětleny příčiny bolestí zad, možnosti jejich terapie a autoterapie a význam pohybové aktivity v jejich léčbě. Čtenáři se také seznámí s možnostmi autodiagnostiky. Hlavní část knihy tvoří zásobník cviků s popisem jejich účinku a provedení. Cviky jsou rozděleny podle jejich účinku na protahovací, posilovací, uvolňovací a balanční, a rovněž podle úseků páteře a svalových skupin, na které jsou zaměřeny. Jsou popsána i dechová a relaxační cvičení. Výhodou publikace je možnost pochopení a aplikace popisovaného cvičení sportovci i nesportovci a názornost doporučovaného postupu. Rovněž se dá využít jako podpůrný studijní materiál pro odborníky v oblasti sportu, tělesné výchovy a fyzioterapie.
 

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
1 Úvod do teoretické části
2 Příčiny bolestí zad
3 Základy autodiagnostiky
4 Terapie bolestí zad
5 Cvičení proti bolestem zad
6 Dechová cvičení
7 Relaxační techniky
8  Další možné metody a techniky v prevenci a terapii bolestí zad
Seznam bibliografických citací
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje