Excel 2013: podrobný průvodce

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 252
Tato kniha je věnována seznámení s tabulkovým kalkulátorem Excel 2013. Oproti předchozím verzím je plný novinek; za tu nejpodstatnější lze považovat možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky, což přímo souvisí s uvedením systému Windows 8, ale i ti, kteří používají pro ovládání programu klávesnici a myš, tu novinky najdou. Kniha je určena pro pokročilé začátečníky. Čtenář této knihy by měl mít alespoň základní znalosti o práci s počítačem – měl by umět počítač spustit a vypnout, spouštět programy, pracovat s klávesnicí a myší. Měl by mít určité znalosti o základních operacích při práci s dokumenty a soubory. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol a postupně přechází od jednodušších operací ke složitějším a je doplněna praktickými příklady ke stažení na www.grada.cz. Text knihy je zaměřen na používání Excelu ve školství, v malých kancelářích i domácnostech.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
11
1 Úvod do Excelu
13
2 Dokumentem Excelu je sešit
35
3 Pracujeme v oknech
47
4 Sešit se skládá z listů
55
5 Data se skladují v buňkách
69
6 Formát tabulky
109
7 Jednoduché vzorce a výpočty
131
8 Funkce
169
9 Co neřekneš tabulkou řekneš grafem
197
10 Seznamy a kontingenční tabulky
217
11 Úprava dokumentu a tisk
239
Rejstřík
249
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje