Společně tvoříme svět

Přední strana obálky
Národní institut pro další vzdělávání
Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Publikace provází pedagoga (oddílového vedoucího, vychovatele v družině či školním klubu nebo vedoucího kroužku) cestou od samotného dítěte a jeho bezprostředního okolí ve stále širších okruzích až k celku naší planety. Na každé úrovni  se zabývá několika zásadními principy, jejichž naplňování je nezbytné pro úspěšnou výchovu lidské svobody ke skutečné dospělé formě charakterizované odpovědností a solidaritou. 
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje