Adjustirungs-Vorschrift (Adjustierungs-Vorschrift) für die Generalität, Stabs- u. Ober-Officiere, dann Feldärzte der kaiserl. königl. Armee

Přední strana obálky
Hof- u. Staats-Aerarial-Druck., 1837
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje