The Poetical Preceptor: Or, a Collection of Select Pieces of Poetry; Extracted from the Works of the Most Eminent English Poets. ... And Calculated for the Use, Not Only of Schools, But of Private Gentlemen

Přední strana obálky
Printed only for S. Crowder, 1780 - Počet stran: 344

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Obsah

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje