Soudní psychiatrie a psychologie - 4., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 232
Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy se pokouší zachytit rozsáhlou problematiku z hlediska klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické psychologie včetně četných změn v legislativě v posledních dvou letech. Jednotlivé oblasti zpracovávají znalci působící ve zmíněných oborech dlouhou řadu let a své zkušenosti předávají formou srozumitelnou jak pro psychiatry a psychology, tak pro právníky a policejní vyšetřovatele. Seznamují čtenáře s novou psychiatrickou nomenklaturou, sjednocují co možná nejvíce názory znalců na nejrůznější obtížné problémy a vše doplňují zajímavými kazuistickými sděleními.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva k 1 vydání
9
Předmluva k 2 vydání
11
Předmluva k 3 vydání
12
Předmluva k 4 vydání
13
1 Úvod
15
2 Obecná psychopatologie
27
3 Speciální psychiatrie
41
4 Forenzní pedopsychiatrie
105
5 Soudní sexuologie
171
6 Psychologická znalecká činnost
195
Autorská práva

Bibliografické údaje