Capital Market Theory and the Pricing of Financial Securities

Přední strana obálky
Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 1986 - Počet stran: 121

Bibliografické údaje