Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění: v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

Přední strana obálky
Kniha je první interdisciplinární monografií v České republice, která se komplexně zabývá problematikou biologických léků. Ve své první části obsahuje teoretické předpoklady produkce biologických léků a technické problémy týkající se její výroby, zkoušení a zavádění do praxe. Kniha je rozčleněna do tří relativně samostatných částí týkajících se revmatologie, gastroenterologie a dermatologie. V každé části je jednak lékový profil jednotlivých léků obsahující jejich mechanizmus účinku, klinické zkušenosti o účinnosti a bezpečnosti a dlouhodobá data. Dále pak obsahuje u definovaných onemocnění vždy strategii léčby a postavení těchto léků v algoritmu léčby jednotlivých diagnóz. Zvláštní kapitola je věnována problematice biosimilárních léků, které v současné době vstupují na trh. Jedna kapitola pojednává také o vývoji biologických léků, respektive o nových molekulách, které jsou v procesu klinického zkoušení a přibližují se k registraci. Zcela samostatné kapitoly jsou pak o biologické léčbě systémového lupus erytematodes a biologické léčbě osteoporózy, kde byly nedávno registrovány první preparáty.
Biologická léčba je velmi účinná, ale drahá a proto také byla zařazena kapitola o farmakoekonomice biologických léků, která vyhodnocuje mezinárodně uznávané ukazatele výhodnosti farmakoekonomické léčby u jednotlivých diagnóz a vytipovává nejvhodnější pacienty pro indikaci biologické léčby.
Kniha postgraduálního charakteru je určena pro revmatology, internisty, gastroenterology, dermatology, osteology, nefrology, ale i lékaře primárního kontaktu, kteří spolupracují při složité péči o pacienty léčené touto moderní léčbou. Knihu ale ocení i internisti, farmakologové…
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Teoretické a preklinické aspekty vývoje biologických léčiv
3
2 Biologická léčba a farmakoekonomika
9
REVMATOLOGIEOBECNÁ ČÁST
15
3 Úvod do problematiky biologických léčiv v revmatologii
17
4 Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru α
23
5 Abatacept
59
6 Rituximab
67
7 Tocilizumab
75
19 Biologická léčba osteoporózy
201
20 Terapie dny
211
21 Terapie vaskulitid
221
22 Další vývoj biologické léčby
231
23 Farmakoekonomika biologické léčby v revmatologii
241
GASTROENTEROLOGIE
245
24 Teoretická východiska a současná klinická praxe
247
25 Obecné principy biologické léčby u IBD
253

8 Anakinra
83
9 Canakinumab
89
10 Belimumab
93
11 Denosumab
99
12 Biosimilární léčiva v revmatologii
107
13 Hodnocení účinnosti biologické léčby v revmatologii
115
132 Axiální spondyloartritidy ankylozující spondylitida
118
REVMATOLOGIESPECIÁLNÍ ČÁST
123
14 Terapie revmatoidní artritidy
125
15 Terapie spondyloartritid
153
16 Terapie psoriatické artritidy
167
17 Biologická léčba dětských revmatických onemocnění
181
18 Terapie systémového lupus erythematodes
191
26 Biologická léčba ulcerózní kolitidy
265
27 Biologická léčba Crohnovy choroby
277
28 Biologická terapie ve zvláštních situacích
285
29 Nežádoucí účinky biologické léčby u idiopatických střevních zánětů
293
30 Perspektivy biologické léčby IBD
299
31 Farmakoekonomika biologické léčby v gastroenterologii
305
DERMATOLOGIE
307
32 Psoriasis vulgaris
309
33 Biologické léky v dermatologii
345
Rejstřík
347
Seznam použitých zkratek
355
Souhrn
361
Summary
363

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje