Dějiny pedagogiky

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 11. 6. 2008 - Počet stran: 224
Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem na české země. Důraz je kladen na bouřlivou a dodnes aktuální reformně pedagogickou diskusi 20. století. Čtenář je seznámen s hlavními východisky tohoto světového i českého fenoménu, ale i s jednotlivými vybranými světovými i českými reformně pedagogickými koncepcemi. Kniha obsahuje věcný i jmenný rejstřík a hlavní doporučenou literaturu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Pedagogické myšlení Jana Ámose Komenského
11
2 John Locke a koncept všemocné výchovy
38
3 Jean Jacques Rousseau a mýtus přirozené svobodné výchovy
59
4 Filantropisté a zbožnost ve výchově
72
5 Osvícenské školské reformy v českých zemích
80
6 Stabilizace veřejného školství v českých zemích a rozvoj pedagogiky jako vědy
95
7 Světové reformně pedagogické hnutí
111
8 Maria Montessori a její pedagogická koncepce
130
9 Reformně pedagogická koncepce Célestina Freineta
146
10 Venkovské výchovné ústavy model reformní školy
152
11 Gustav Wyneken a Svobodná školní obec ve Wickersdorfu
167
12 Pedagogika Rudolfa Steinera a koncepce waldorfského školství
176
13 Peter Petersen a jenský plán
193
14 Reformně pedagogické hnutí v ČSR
198
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje