The Role of Contingent Claims Analysis in Corporate Finance

Přední strana obálky
Division of Research, Harvard Business School, 1984 - Počet stran: 65

Vyhledávání v knize

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje