TABERNACOLI DIVERSI nouamente inuentati

Přední strana obálky
 

Bibliografické údaje