Leasing v praxi, 5. aktualizované vydání: praktický průvodce

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 2. 2012 - Počet stran: 120
Leasing je vysvětlen z pohledu nájemce i pronajímatele, z hlediska právního, účetního i daňového. Čtenář si může porovnat výhody úvěrového a leasingového financování, dozví se podle jakých kritérií si má vybrat leasingovou společnost, jaké náležitosti má obsahovat leasingová smlouva i předčasné ukončení leasingu. Vysvětleny jsou základní pojmy ľ akontace, časové rozlišení splátek, splátkový kalendář, tuzemský pronájem a pronájem přes hranice, nepeněžní plnění nájemného apod. Na konkrétních příkladech je znázorněn způsob účtování základních leasingových operací v podvojném účetnictví i při vedení daňové evidence (např. při změně osoby nájemce nebo pronajímatele, při předčasném ukončení smlouvy s následnou koupí a při užití předmětu zčásti pro podnikání a zčásti pro osobní účely). Publikace je praktickou příručkou, kterou oceňují nejen zaměstnanci leasingových společností a účetní, ale i každý, kdo si již nějaký předmět na leasing pořídil nebo o tom uvažuje.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

4 Leasing a DPH
91
Seznam nejdůležitějších právních norem
107
Přílohy  vzory smluv
108
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje