Hirtlicher Unterricht, in welchem von den Quellen des Unglaubens und von den Gründen der Religion gehandelt wird

Přední strana obálky
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje