DPH 2010 - zákon s přehledy

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s.
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Obsah zákona
12
Část první
15
10i Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby služby rozhlasového a televizního vysílání
21
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu
27
Daňový doklad při dodání zboží převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
29
Doklad o použití
30
Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou
31
Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu
32
Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období 104
120
Nákupy od neplátců z EU
121
Základní místo plnění v rámci EU
122
Jaké jsou povinnosti plátce obchodujícího s EU
123
VIES ověřování DIČ pro potřeby DPH
124
ARES ověřování DIČCZ
125
Domovská stránka TARICu
126
Povinnost přiznat daň EU
127

36a Základ daně ve zvláštních případech
33
Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
34
Základ daně a výpočet daně u zboží které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně
35
Daňový dobropis a vrubopis při opravě základu daně a výše daně u zdanitelných plnění
36
Sazby daně a oprava sazby daně
37
Oprava výše daně
38
Poštovní služby
39
40 58 Zdravotnické služby a zboží
40
Dodání zboží které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně
41
Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu
42
Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
43
Osvobození při dovozu zboží
44
71a 71f
45
Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
46
Přijatá plnění u nichž nemá plátce nárok na odpočet daně
47
Oprava odpočtu daně
48
Vyrovnání odpočtu daně
49
Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně
50
Vracení daně v rámci zahraniční pomoci
52
Vracení daně plátcům v jiných členských státech
53
82a 82b
55
Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
56
Vracení daně osobám se zdravotním postižením
57
Prodej zboží za ceny bez daně
58
Zvláštní režimy
59
Zvláštní režim pro cestovní službu
60
Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím uměleckými díly sběratelskými předměty a starožitnostmi
61
Zvláštní režim pro plátce kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
62
Správa daně v tuzemsku
63
Registrace plátce
65
Osoby identifikované k dani
66
Evidence pro daňové účely
67
Zrušen
68
106a Zrušení a změna skupinové registrace
69
Osoby povinné přiznat a zaplatit daň
70
Zrušovací ustanovení
71
Účinnost
72
Účinnost novel
73
Příloha č 1 k zákonu č 2352004 Sb
74
Příloha č 2 k zákonu č 2352004 Sb
75
Příloha č 3 k zákonu č 2352004 Sb
76
Teritoria DHP
80
Druhy plnění DPH
81
Daňové subjekty DPH
82
Osoby povinné k dani 5
83
Definice povinných osob
84
Osoby veřejné správy 53 4
85
Nevýdělečné organizace
86
Osoby identifikované k dani 96
88
Obrat 62
89
Jak počítat obrat u nájmu ZDP 9
90
Některé základní pojmy
91
Finanční limity Kč v zákoně
92
Daňové doklady
93
Kdo zodpovídá za správnost daňového dokladu 265
94
Doklady z EU a 3Z
95
Sazby DPH
96
Zaokrouhlování daně
97
Kurz a cizí jazyk
98
Soubor zboží
99
Dílčí a opakované plnění
100
Datum přijetí úplaty DPU
101
Záloha a finální faktura
102
Přefakturace
103
Reklamní předměty a vzorky
104
Vratné obaly
105
Vratné obaly zdanění 3610
106
Sazby daně u staveb pro bydlení
107
Stavby pro sociální bydlení 48a
108
Restituce zemědělci
109
Převod práva užívat najaté věci zboží nebo nemovitost
110
Speciality bez daně
111
Základ daně 36
112
Základ daně z jaké ceny 366
113
Vyřazení majetku
114
Základ daně pro osoby spřízněné
115
Spřízněné osoby a cena obvyklá 36a3
116
Oprava základu a výše daně 42
117
Oprava chybné sazby daně 49
118
Samovyměření DPH
128
Povinnost podání souhrnného hlášení
129
Termíny podání souhrnného hlášení
130
INTRASTAT
131
Služby místo plnění
132
Služby výjimky místa plnění
133
Služby osobě nepovinné k dani
134
Služba mimo tuzemsko 24a
135
Poskytnutí služeb z EU a 3Z
136
Vyjmenované služby 10h intelektuální služby princip reversecharge
137
Kulturní vědecké a výchovné služby
138
Veletrhy
139
Osobní doprava
140
Stravování
141
Druhy zprostředkování
142
Zprostředkování a DPH
143
Elektronické služby 10h2a
144
Práce na movité věci služba pro EU zušlechťovací styk
145
Příklady na opravu movité věci
146
Stavební subdodávka příklad
147
Přeprava zboží
148
Základní varianty přepravy v EU
149
Přeprava v EU z tuzemska do ciziny
150
Přeprava v EU z ciziny do tuzemska
151
Přeprava v EU pro neplátce 10f2
152
Přeprava v EUpro plátce 91
153
Přeprava v EU z tuzemska
154
Přeprava ve 2 EU pro DIČCZ
155
Dodání a pořízení zboží v EU
156
Zboží v EU
157
Pořízení zboží z EU pro jiné DIČ 112 3
158
Co není dodání do EU ani vývoz
159
Třístranný obchod TO v EU 17
160
Když ne TO 174 poslední věta
161
Vykázání třístranného obchodu
162
Zásilkový obchod 18
163
Zboží s instalací nebo montáží
164
Přemístění zboží fiktivní dodání či pořízení zboží pohyb vlastního zboží
165
NDP 19 Nový dopravní prostředek auto
166
Prodejci osobních aut nákup z EU a prodej
167
Dovoz zboží
168
Dovoz zboží 20
169
Vývoz zboží 66
170
Vývoz služeb 67
171
Přeprava a služby u dovozu a vývozu zboží 69
172
Přehled odpočtů DPH
173
Podmínky odpočtu daně
174
Daňová optimalizace
175
Krácení odpočtu daně podle 724
176
Poměrný odpočet daně podle 725
177
Kdy úpravy a vyrovnání DPH
182
Oprava odpočtu 76
183
Oprava odpočtu daně 77
184
Finanční činnosti
185
Převod nemovitostí 5612
186
Nájem nemovitostí
187
Daňové doklady u nájmu nemovitostí
188
Zdravotnické služby
189
Humanitární pomoc
190
Cestovní služby 89
191
Bazar umělecká díla 90
192
Komise
193
Sdružení 829 a násl občanského zákoníku
194
Úpadek
195
Osvobození v osobních zavazadlech
196
Vrácení daně
197
Skupinová registrace k DPH
198
Závazné posouzení sazby daně 47a
199
Kdy se stane osoba plátcem 941?
200
Registrace plátce 95
201
Sankce za neregistrování 98
202
Zdaňovací období 99
203
Změna režimu registrace plátce 741 až 5
204
Změna režimu zrušení registrace 746 až 8
205
Co může zaregistrovat čekatele
206
Registrace v jiné zemi EU
207
Zrušení registrace 106
208
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje