Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I

Přední strana obálky
 

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
11
1 Organizace práce sestry
13
2 Ošetřovací jednotka a její součásti
27
3 Příjem nemocného k hospitalizaci přeložení a propuštění
37
4 Nozokomiální infekce a jejich prevence
50
5 Rehabilitační ošetřování
78
6 Lůžko pro nemocné a jeho úprava
105
7 Hygienická péče o nemocného
128
8 Výživa a stravování nemocných
168
Přílohy
195
Slovník cizích slov
216
Seznam zkratek
224
Rejstřík
225
Autorská práva

Bibliografické údaje