Dějiny moderní Afriky

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2011 - Počet stran: 331
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Poděkování
9
Krajina
17
Struktura knihy
24
Státy a společnosti v době atlantického obchodu s otroky
31
Legitimní obchod
37
Otroci a slonovina
48
Jezerní oblast
56
Severovýchodní Afrika
62
Kolonialismus a historické vědomí
153
Ekonomika a vojenská služba
165
Socioekonomické dopady
181
Dopad na životní prostředí a zdraví
193
Rodící se odpor v islámském světě
202
Jiné hlasy
209
politice a společnosti
217
Zánik impéria
221

Válka revoluce a působení Zuluů
69
Afrika a islám v 19 století
77
Maghreb
84
Kočovní Fulaniové
94
Islám ve vnitrozemí centrální části východní Afriky
100
Afrika a Evropa v 19 století
107
Evangeličtí humanitáři
113
Misie a říše
119
Plíživá hegemonie a vykonstruování Afriky
125
Rasa a kultura
131
Upevňování kolonialismu
137
Ozbrojený odpor
145
Politické plány přibližně 194550
228
Nacionalisté a osadníci
239
Nárůst forma a důsledky
251
Konec vrcholného období
258
Povstání a intervence
267
Budování národa 2
276
Politická stabilita a islám
282
Dobrá vláda moc lidu a konflikt
295
Dluhy a rozvoj
303
Poznámky
309
Rejstřík
323
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje