Výživa v intenzivní péči: 2., rozšířené a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 8. 12. 2008 - Počet stran: 552
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Publikace našeho předního odborníka v daném oboru je druhým, rozšířeným a aktualizovaným vydáním velmi úspěšného bestselleru, který získal ocenění mnoha odborných společností i Cenu nakladatelství Grada.Autor je považován za jednoho ze zakladatelů tohoto oboru, který celý život rozvíjel a propagoval. Je uznávaným odborníkem nejen doma, ale i v zahraničí.Publikace je určena zejména intenzivistům, internistům, lékařům ARO, dietologům, ale i chirurgům, gynekologům a pediatrům.Dvojbarevná publikace s barevnou přílohou je velmi dobře obrazově doplněna - čtenář v ní najde najde na 100 tabulek, 120 obrázků a několik desítek výpočetních rovnic, které také zvyšují její didaktickou hodnotu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Metabolizmus při akutních onemocněních reakce na kritický stav
23
2 Hormonální regulace tkáňové mediátory a utilizace substrátů v akutním stavu
29
3 Měření energetické potřeby a metabolizmus energetických substrátů
39
4 Zajištění rovnováhy vody a elektrolytů při parenterální výživě u akutních stavů
109
5 Poruchy acidobazické rovnováhy v metabolické intenzivní péč i diagnostika a léčba
141
6 Mikronutrienty v intenzivní péči
153
7 Charakteristika a použití jednotlivých vitaminů v umělé výživě
159
8 Charakteristika a použití stopových prvků v umělé výživě
177
20 Umělá výživa při respiračním selhání
367
21 Umělá výživa při srdečním selhání
375
22 Umělá výživa při poškození střeva
383
23 Umělá výživa při akutní pankreatitidě
393
24 Umělá výživa a metabolická podpora při popáleninovém traumatu
407
25 Nutriční podpora a metabolická péče v kritickém stavu a při syndromu multiorgánového selhání MODS
417
26 Umělá výživa při traumatu a v perioperačním období
425
27 Umělá výživa a metabolická péče při infekcích syndromu systémovézánětlivé odpovědi a sepsi
429

9 Malnutrice
191
10 Indikace parenterální a enterální výživy
215
11 Obecné principy parenterální výživy
219
12 Přístupové cesty pro parenterální výživu
239
13 Komplikace parenterální výživy a jejich prevence
257
14 Enterální výživa principy a zvláštnosti použití v intenzivní péči
273
15 Indikace a kontraindikace enterální výživy
283
16 Technika enterální výživy
293
17 Farmakologické a farmaceutické aspekty parenterální a enterální výživy
321
18 Umělá výživa při renální insuficienci
349
19 Umělá výživa při poškození jater
359
28 Nutriční podpora u neurologických pacientů
439
29 Nutriční podpora při nádorových onemocněních
447
30 Umělá výživa v intenzivní péči při diabetes mellitus
453
31 Umělá výživa a transplantace parenchymatózních orgánů
459
32 Nutriční podpora při transplantaci kostní dřeně a kmenových buněk
465
33 Umělá výživa u obézních pacientů v intenzivní péči
471
34 Struktura a funkce nutričního týmu
475
35 Hodnocení kvality péče a ekonomické aspekty umělé výživy
481
36 Etické a právní principy při rozhodování o nezahájení nebo ukončení umělé výživy
483
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje