Management cestovních kanceláří a agentur

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 12. 2012 - Počet stran: 224
Na trhu ojedinělá publikace se soustředí na čtyři klíčové oblasti spojené s managementem cestovních kanceláří a agentur. Je určena jak studentům turismu, tak pracovníkům cestovních kanceláří a agentur. První část knihy se věnuje legislativní úpravě činnosti cestovních kanceláří a agentur, a to i v návaznosti na legislativu evropskou, zejména pokud jde o ochranu spotřebitele. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska a funkční pojetí managementu aplikovaného na cestovní kancelář. Procesní řízení cestovní kanceláře a agentury je předmětem třetí části a soustředí se na proces nákupu služeb, jejich kompletaci, stanovení ceny, distribuci i komunikační podporu. Sestavení základního podnikatelského plánu cestovní kanceláře je prezentováno v kapitole čtvrté ve formě případové studie. Publikace je doplněna příklady z praxe.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

O autorce
9
Úvod
11
1 Právní aspekty činnosti cestovních kanceláří a agentur
13
2 Management cestovní kanceláře a agentury funkční přístup
39
3 Management cestovní kanceláře a agentury procesní přístup
121
4 Podnikatelský plán business plán projekt
187
Závěr
206
Shrnutí
207
Příloha 1 Abonentní smlouva
209
Příloha 2 Smlouva o obchodním zastoupení
213
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje