Proceedings of the British Academy, Svazek 91

Přední strana obálky
British Academy, 1998 - Počet stran: 182

Vyhledávání v knize

Obsah

Pope and Slavery
27
The Shadow of Friendship
55
Popes Epic Idiom Revisited
69
Autorská práva

Další části 4 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje