The Best Use of Economic Resources

Přední strana obálky
Harvard University Press, 1965 - Počet stran: 349

Vyhledávání v knize

Obsah

Production Programming and the Valuation of Production
1
Maximum Fulfilment of the Programme with Available
44
Valuation of factors of production which increase labour pro
51
Autorská práva

Další části 7 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje