Marcus is Walking

Přední strana obálky
Dramatists Play Service, Inc., 1999 - Počet stran: 53
THE STORY: On the occasion of the hundredth anniversary of the car, the play examines the emotional landscape we roam as we travel in our cars. Control, navigation, love and escape, are some of the themes explored. A protective father shepherds his
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
6
Oddíl 2
9
Oddíl 3
34
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje