sea passages

Přední strana obálky
CUP Archive, 1943
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Introduction
1
DATE
22
The Lighting of the Beacons LORD MACAULAY
29
The Last Fight of the Revenge LORD TENNYSON
38
How the First Dutch War LORD CLARENDON
45
The Battle of Santa Cruz THOMAS CARLYLE
58
The Death of Samuel Pepys JOHN EVELYN
72
The Cockpit in time of Battle TOBIAS SMOLLETT
79
The Saucy Arethusa PRINCE HOARE
114
The Battle of Copenhagen ROBERT SOUTHEY
130
the Opening Moves SIR GEOFFREY
140
How the news of Trafalgar SIR ARTHUR QUILLER
151
Ye Mariners of England THOMAS CAMPBELL
158
Home Thoughts from the Sea ROBERT BROWNING
169
England to the Sea R E VERNÈDE
180
The Navy is Here WINSTON S CHURCHILL
187

The Castaway WILLIAM COWPER
85
Hawke SIR HENRY NEWBOLT
96
The Wonderful Year DAVID GARRICK
104
For further reading
194
Index
212

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje