Dějiny pedagogiky

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - Počet stran: 224
Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem na české země. Důraz je kladen na bouřlivou a dodnes aktuální reformně pedagogickou diskusi 20. století. Čtenář je seznámen s hlavními východisky tohoto světového i českého fenoménu, ale i s jednotlivými vybranými světovými i českými reformně pedagogickými koncepcemi. Kniha obsahuje věcný i jmenný rejstřík a hlavní doporučenou literaturu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
5
Oddíl 2
9
Oddíl 3
11
Oddíl 4
20
Oddíl 5
38
Oddíl 6
59
Oddíl 7
72
Oddíl 8
80
Oddíl 11
130
Oddíl 12
146
Oddíl 13
152
Oddíl 14
167
Oddíl 15
176
Oddíl 16
193
Oddíl 17
198
Oddíl 18
222

Oddíl 9
95
Oddíl 10
111

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje