Zákoník práce 2010 v praxi – komplexní průvodce s řešením problémů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2009 - Počet stran: 240
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvodem
7
Pracovní poměr
37
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
65
Změny obsahu pracovněprávního vztahu
75
Skončení pracovněprávního vztahu
87
poměru
101
Pracovní doba
127
Překážky v práci a dovolená
149
Dovolená
169
Mzdy platy a odměny
180
Náhrada škody
209
Zbývající ustanovení
220
Namísto doslovu
240
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje