Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes, Svazek 143

Přední strana obálky
Harvard University Press, 1974 - Počet stran: 221
Market signaling, a phrase formulated by Mr. Spence, means the activities and characteristics of individuals which are visible to somebody else and convey information in a market, such as the job market. This study attempts to explain the informational content of market signals.

Vyhledávání v knize

Obsah

Introduction
1
Appendices
4
Job Market Signaling
5
Autorská práva

Další části 21 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje