Psychologie smysluplnosti existence: otázky na vrcholu života

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2006 - Počet stran: 204
Na českém trhu bezkonkurenční kniha zpracovává v současné době velmi diskutované téma otázky smysluplnosti existence člověka. Autor předkládá tuto knihu všem, kterým není lhostejný smysl našich aktivit, snaží se nabízet odpovědi na „gruntovní otázky života“, které se vynoří u každého z nás ve chvílích nechtěných životních zastavení (těžká nemoc, životní krize, rozpad manželství, ztráta zaměstnání atd.). V úvodu této publikace autor, který se více než 60 let věnuje intenzivnímu studiu a práci v oblasti psychologie, jasně ozřejmuje účel této knihy – snahu pomoci všem v takovémto „zastavení se v kolotoči života“ a nastíněním toho, jak může moderní psychologie v tomto směru zkvalitnit náš život.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Recenze od uživatele - Označit jako nevhodné

vyhľadávanie: A.Anronovsky

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
11
Jaký je význam slova smysl?
41
Psychologické metody studia smysluplnosti života a našeho jednání
52
Teorie smysluplnosti našeho jednání
92
Filozofická pojetí smysluplnosti žití a bytí
120
Zamìøení k nejzazším cílùm
137
Ozvuky existenciálních cílù
157
Smysluplnost práce lásky hledání štìstí a identity
174
Závìr
186
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 198 - Page (Eds.), Nebraska symposium on motivation (Vol. 18). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Strana 200 - Peck, MS( 1 978): The Road Less Travelled. A New Psychology of Love, Tradition, and Spiritual Growth.
Strana 199 - EE (1997): Deep Healing. The Essence of Mind/Body Medicine. New York, Hay House.

Bibliografické údaje