Bohuslava Balbína Rozprava na obranu jazyka slovanského zvláště pak českého

Přední strana obálky
Nákl. spolku pro vyd. laciných knih českých, 1869 - Počet stran: 151
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 48 - ... chýše rozedrané, v nichž bydlí lidé polonazí, otrhaní, hladem téměř umoření, všech věcí potřebných zbavení ! Ó Ty pravý otče vlasti ! Žádný statkář s dvorem svým nedal by tak nakládati, jako Ty nakládáš s královstvím českým, kdysi nanejvýš kvetoucím, jehož všecky ozdoby, záštity, důchody dány jsou v plen (neboť nemohu jinak nazývati vydírání násilného) a co den před očima našima se odnášejí, když dvůr vídeňský, navnaděn sladkostí...
Strana 48 - Šlechtu jsi potlačil, z měst královských nadělal's městečka, z městeček vsi, ze vsí chýše rozedrané, v nichž bydlí lidé polonazí, otrhaní, hladem téměř umoření, všech věcí potřebných zbavení ! Ó Ty pravý otče vlasti ! Žádný statkář s dvorem svým nedal by tak nakládati, jako Ty nakládáš s královstvím českým, kdysi nanejvýš kvetoucím, jehož všecky ozdoby, záštity, důchody dány jsou v plen (neboť nemohu jinak nazývati vydírání násilného)...

Bibliografické údaje