The Spectator

Přední strana obálky
J. and R. Tonson in the Strand, 1765

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje