InfoWorld

Přední strana obálky
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.
 

Procházet všechna vydání

Obsah

Obsah

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví