Výzkumné metody v pedagogické praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 29. 10. 2013 - Počet stran: 248
Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu, a zejména těm, kdo se těmto oborům věnují profesně, úvod do práce s jednotlivými metodami. Každá kapitola se věnuje jinému způsobu analýzy a poskytuje popis jeho teoretických východisek a postupů. Vše je dokumentováno na konkrétních výzkumech, které již byly pomocí zmíněných metod realizovány. Čtenáři se tak seznámí s výzkumy prováděnými například v oblasti multikulturní výchovy, zacílenými především na situaci sociálně znevýhodněných skupin, přičemž nahlédnou do aplikačních mechanismů jednotlivých metod a do výsledků výzkumných šetření. Zmíněné přístupy lze využít ve výzkumech dalších sociálních a humanitních věd.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
Část 1
11
1 Nové paradigma vědy nové paradigma pedagogického výzkumu
12
Část II
39
Aplikace nového pojetí na katedře sociální pedagogiky PdF MU
40
3 Zakotvená teorie podle Strausse a Corbinové
45
4 Případová studie drogových kariér
72
Fenomenologický pohled na vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
86
7 Narativní analýza
117
8 Obsahová analýza textu
139
9 Diskurzivní analýza
168
10 Teorie vědomostního prostoru
210
Závěr
229
Medailonky autorů
232
Literatura
235
Rejstřík
244

6 Interpretativní fenomenologická analýza IPA
105

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje