The Plays of William Shakespeare,: In Eight Volumes, with the Corrections and Illustrations of Various Commentators;

Přední strana obálky
J. and R. Tonson, C. Corbet, H. Woodfall, J. Rivington, R. Baldwin [and 6 others in London], 1765

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje