GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 10. 1. 2020 - Počet stran: 352
Vše, co potřebujete vědět v oblasti GDPR pro školy a školská zařízení! Práva, povinnosti, způsoby realizace, vztah k dalším vnitřním předpisům, evidence a záznamy, které je nutné vést.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

11 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
247
12 Dozorový úřad
257
13 Sankce
263
Zvláštní část
269
1 Přijímání dítěte ke vzdělávání
271
2 Poskytování osobních údajů třetím osobám
291
3 Pověření k vyzvedávání dítěte
301
4 Vzájemné povinnosti mezi zákonnými zástupci a školou při předávání osobních údajů
305

5 Záznamy o činnostech
109
6 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
187
7 Smlouva o zpracování osobních údajů
205
8 Zabezpečení osobních údajů
219
9 Porušení zabezpečení osobních údajů
225
10 Směrnice o zpracování osobních údajů
235
5 Zveřejňování a zpřístupňování osobních údajů
311
6 Kamery se záznamem ve školství
331
Závěr
341
Seznam použitých materiálů a odborné literatury
343
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje