Nejznámější lidové tradice - Obrázkové čtení

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 31. 5. 2022 - Počet stran: 56
Přečtěte si s dětmi obrázkové povídání a veselé básničky o českých lidových tradicích a zvycích. Některá slova jsou nahrazena obrázky a děti budou nadšené, že vlastně dokážou číst samy a s knížkou je skvělá zábava. Roztomilé ilustrace a velká tiskací písmena malé čtenáře seznámí s nejznámějšími českými lidovými svátky.
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje