Macroeconomics After Keynes: A Reconsideration of the General Theory

Přední strana obálky
Phillip Allan, 1983 - Počet stran: 374

This reassessment of J. M. Keynes's The General Theory of Employment, Interest and Money results from the author's experience in using Keynes's book as the core of her macroeconomics courses for undergraduates. It is intended to encourage others to bring the General Theory back into mainstream teaching, because it "gives a far richer understanding of the structure of macroeconomic interactions and methods of analysing them than much of what has been written since."Victoria Chick is Lecturer in Economics at University College, London.

Vyhledávání v knize

Obsah

Keynes and Macroeconomics
2
The Method of the General Theory
14
The Aggregative Framework
34
Autorská práva

Další části 10 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje