Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 6. 4. 2011 - Počet stran: 136
Publikace zpracovává téma lidských potřeb ve zdraví a v nemoci, snaží se o propojení teoretických poznatků z této oblasti s jejich využitím v ošetřovatelském procesu. Zabývá se vybranými teoriemi potřeb, pojetím potřeb ve zdraví, v krizi i v nemoci. Blíže se zaměřuje na potřeby nemocných v intenzivní péči, při náhlém pohybovém poškození nebo somaticky vážně nemocných dětí. Neopomíjí ani problematiku potřeb rodinných příslušníků nemocných. Kniha je určena pro studenty i poskytovatele ošetřovatelské péče.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

22 Ošetřovatelský proces naplnění potřeb v nemoci
34
23 Potřeby jedince v těžké a vážné nemoci
36
24 Význam ošetřovatelské péče z hlediskauspokojování potřeb
39
25 Pohled na základní vývojové potřeby člověkaz hlediska PessoBoyden terapie začleněnodo ošetřovatelského procesu
41
26 Psychické potřeby somaticky vážněnemocných dětí
60
27 Potřeby nemocných v intenzivní péči
68
28 Potřeby a jejich naplnění při náhlémpohybovém poškození jedince
106
29 Lidské potřeby v souvislostis právy pacientů
122

21 Proces naplnění potřeb ve zdraví a v nemoci
33

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje